חישוב פיצויי פיטורין: מדריך מקיף למעסיקים ולעובדים

פיצויי פיטורין הם זכות המוקנית לכל עובד בישראל, המפוטר כדין או שהתפטר בנסיבות מסוימות. מטרתם של פיצויים אלו היא לספק לעובד רשת ביטחון כלכלית בתקופת המעבר שבין העבודות. חישוב פיצויי הפיטורין הוא תהליך מורכב, הכולל בתוכו שיקולים שונים, הן מצד המעסיק והן מצד העובד. במאמר זה נסקור את עיקרי החישוב, את הגורמים המשפיעים עליו ואת החשיבות של הבנה מעמיקה בנושא.

עיקרי החישוב

חישוב פיצויי הפיטורין מתבסס על מספר גורמים מרכזיים:

  1. שכר העבודה: השכר הקובע הוא השכר האחרון של העובד, הכולל בתוכו רכיבי שכר שונים כגון שכר יסוד, תוספות ותק, תוספת יוקר מחיה ותוספות אחרות המוגדרות בחוק. חשוב לציין כי רכיבי שכר מסוימים, כגון החזרי הוצאות, אינם נכללים בחישוב.

  2. תקופת העבודה: משך הזמן שהעובד עבד אצל המעסיק הוא גורם מכריע בחישוב הפיצויים. ככל שתקופת העבודה ארוכה יותר, כך סכום הפיצויים גבוה יותר.

  3. היקף המשרה: היקף המשרה של העובד משפיע על גובה הפיצויים. עובד במשרה מלאה יהיה זכאי לפיצויים גבוהים יותר מעובד במשרה חלקית.

  4. הפרשות לפנסיה: במידה והמעסיק הפריש כספים לפנסיה עבור העובד, יש לבחון האם ההפרשות כוללות בתוכן גם רכיב פיצויים. במידה וכן, יש לקזז את סכום ההפרשות מסכום הפיצויים.

גורמים נוספים המשפיעים על החישוב

בנוסף לגורמים המרכזיים שהוזכרו, ישנם גורמים נוספים היכולים להשפיע על חישוב פיצויי הפיטורין:

  • סעיף 14: במידה והמעסיק והעובד חתמו על סעיף 14, המגדיר את אופן חישוב הפיצויים, יש לעקוב אחר ההוראות המפורטות בו.
  • הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה: במקרים מסוימים, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה עשויים להגדיר תנאים נוספים או חריגים לגבי חישוב הפיצויים.
  • פסקי דין: פסיקות של בתי הדין לעבודה עשויות להשפיע על פרשנות החוק והתקנות בנושא פיצויי פיטורין.

חשיבות הייעוץ המקצועי

חישוב פיצויי פיטורין הוא תהליך מורכב ומאתגר, הדורש הבנה מעמיקה של החוק והתקנות. מומלץ הן למעסיקים והן לעובדים לפנות לייעוץ מקצועי על מנת לוודא כי החישוב מבוצע בצורה מדויקת ובהתאם לדין. ייעוץ מקצועי יכול לסייע במניעת מחלוקות ואי הבנות בין הצדדים, ולהבטיח כי זכויות העובד נשמרות. פיצויי פיטורין הם זכות חשובה המוקנית לעובדים, וחישובם הוא תהליך מורכב הדורש תשומת לב לפרטים רבים. הבנה מעמיקה של הגורמים המשפיעים על החישוב
והיוועצות במומחים בתחום יכולים לסייע הן למעסיקים והן לעובדים להגיע להסכמה הוגנת וצודקת.

טופס 161: מה הוא ומה חשיבותו?

טופס 161 הוא טופס רשמי של רשות המסים, המשמש את המעסיק לדיווח על סיום העסקתו של עובד. הטופס כולל פרטים
אישיים של העובד, פרטי ההעסקה, חישוב הפיצויים ותשלומים נוספים המגיעים לעובד.
חשיבות טופס 161 היא רבה, הן עבור העובד והן עבור המעסיק. עבור העובד, הטופס מהווה אסמכתא רשמית לסיום העסקתו ולתשלומים המגיעים לו. עבור המעסיק, הטופס משמש לדיווח לרשויות המס על סיום העסקת העובד ולתשלום המס הנדרש.

שינויים אחרונים בטופס 161

החל מינואר 2024, נכנס לשימוש טופס 161 חדש, הכולל מספר שינויים משמעותיים:

  • חלק העובד: הטופס החדש כולל חלק המיועד לעובד, בו הוא יכול לציין את בחירותיו לגבי כספי הפיצויים (משיכה, השארה בקופה וכו').
  • דיווח מקוון: ניתן כעת לדווח על סיום העסקה ולמלא את חלק המעסיק בטופס 161 באופן מקוון.

למידע נוסף בקרו באתר המכללה למיסים ולחשבונאות > בלחיצה כאן 

מה היה לנו עד עכשיו?